Colorblind (色盲) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
交通燈太鮮紅 gāau tūng dāng taai sīn hùhng
就算在等一千秒鐘 jauh syun joih dáng yāt chīn míuh jūng
和誰在散步 仍舊等過路 wòh sèuih joih saan bouh yìhng gauh dáng gwo louh
玻璃窗太灰濛 bō lēi chēung taai fūi mùhng
就算在多麼清的天氣中 jauh syun joih dō mō chīng dīk tīn hei jūng
和誰在愛中 仍然難刮目 wòh sèuih joih oi jūng yìhng yìhn nàahn gwaat muhk
貧窮或有福 天生這樣盲目 pàhn kùhng waahk yáuh fūk tīn sāng jéh yeuhng màahng muhk
沿途在看著灰的灰濛 yùhn tòuh joih hon jeuk fūi dīk fūi mùhng
艷便艷紅 我急於找誰帶路 yihm bihn yihm hùhng ngóh gāp yū jáau sèuih daai louh
沿途在這麼我看我的 yùhn tòuh joih jéh mō ngóh hon ngóh dīk
多麼感動 並未令你哭 dō mō gám duhng bihng meih lihng néih hūk
或者戀愛漂亮 或觸摸過面相 waahk jé lyún oi piu leuhng waahk jūk mó gwo mihn seung
但肉眼一雙無法一樣 daahn yuhk ngáahn yāt sēung mòuh faat yāt yeuhng
慢慢踏在我的色盲途中 maahn maahn daahp joih ngóh dīk sīk màahng tòuh jūng
盡力辨認你方向 jeuhn lihk bihn yihng néih fōng heung
即使戀愛漂亮 或推測過命相 jīk sí lyún oi piu leuhng waahk tēui chāk gwo mihng seung
但肉眼一雙無法一樣 daahn yuhk ngáahn yāt sēung mòuh faat yāt yeuhng
還是未相信事情真相 wàahn sih meih sēung seun sih chìhng jān seung
想身邊的你看到 séung sān bīn dīk néih hon dou
似雪的晚上 像日的月亮 chíh syut dīk máahn seuhng jeuhng yaht dīk yuht leuhng
望著你 (明明如同行一樣) mohng jeuk néih (mìhng mìhng yùh tùhng hàhng yāt yeuhng)
你看你的 (我看我的) néih hon néih dīk (ngóh hon ngóh dīk)
別望著我 (我怕我快要跌傷) biht mohng jeuk ngóh (ngóh pa ngóh faai yiu dit sēung)
階磚上步伐或兩雙 gāai jyūn seuhng bouh faht waahk léuhng sēung
但為什麼偏妄想 daahn waih sahm mō pīn móhng séung
原來在逛著灰色街道 yùhn lòih joih kwaang jeuk fūi sīk gāai douh
步步艷紅 你怎麼可能帶路 bouh bouh yihm hùhng néih jám mō hó nàhng daai louh
從來便這麼我看我的 chùhng lòih bihn jéh mō ngóh hon ngóh dīk
多麼感動 並未令你哭 dō mō gám duhng bihng meih lihng néih hūk
或者戀愛漂亮 或觸摸過面相 waahk jé lyún oi piu leuhng waahk jūk mó gwo mihn seung
但肉眼一雙無法一樣 daahn yuhk ngáahn yāt sēung mòuh faat yāt yeuhng
慢慢踏在我的色盲途中 maahn maahn daahp joih ngóh dīk sīk màahng tòuh jūng
盡力辨認你方向 jeuhn lihk bihn yihng néih fōng heung
即使戀愛漂亮 或推測過命相 jīk sí lyún oi piu leuhng waahk tēui chāk gwo mihng seung
但肉眼一雙無法一樣 daahn yuhk ngáahn yāt sēung mòuh faat yāt yeuhng
還是未相信事情真相 wàahn sih meih sēung seun sih chìhng jān seung
想身邊的你看到 séung sān bīn dīk néih hon dou
似雪的晚上 像日的月亮 chíh syut dīk máahn seuhng jeuhng yaht dīk yuht leuhng
歸於灰與鮮紅 gwāi yū fūi yúh sīn hùhng
但你留戀七色的天國中 daahn néih làuh lyún chāt sīk dīk tīn gwok jūng
而誰為我哭 天生這樣盲目 yìh sèuih waih ngóh hūk tīn sāng jéh yeuhng màahng muhk

About

Song Title 色盲 (sīk màahng)
Meaning Colorblind
Release
Music Keith Leung
Lyrics Yiu Fai Chow
Arrangement Keith Leung
Buy This Song iTunes