I Love Freckles (我愛雀斑) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
遠遠的想起你 心底內癡癡迷 yúhn yúhn dīk séung héi néih sām dái noih chī chī màih
只想可 可跟你天天相聚不分離 jí séung hó hó gān néih tīn tīn sēung jeuih bāt fān lèih
只想要能跟你永不分開 jí séung yiu nàhng gān néih wíhng bāt fān hōi
Whoa oh oh
Rainy days 別要講再會 Rainy days biht yiu góng joi wuih
心內 情在永遠徘徊 sām noih chìhng joih wíhng yúhn pùih wùih
只願永相愛 陪伴你一起 jí yuhn wíhng sēung oi pùih buhn néih yāt héi
暖暖的心底裡想起昔日心中情 nyúhn nyúhn dīk sām dái léuih séung héi sīk yaht sām jūng chìhng
那雀斑 一雙眼 想不想亦都艱難 náh jeuk bāan yāt sēung ngáahn séung bāt séung yihk dōu gāan nàahn
想跟你能相愛 永不分開 séung gān néih nàhng sēung oi wíhng bāt fān hōi
Whoa oh oh
Rainy days 別要講再會 Rainy days biht yiu góng joi wuih
心內 情是永遠不改 sām noih chìhng sih wíhng yúhn bāt gói
心內 永都相信能共你一起 sām noih wíhng dōu sēung seun nàhng guhng néih yāt héi
Di dar di dar dar, di dar di dar di dar di dar, di dar
Rainy days 別要講再會 Rainy days biht yiu góng joi wuih
心內 情在永遠徘徊 sām noih chìhng joih wíhng yúhn pùih wùih
只願永相愛 陪伴你一起 jí yuhn wíhng sēung oi pùih buhn néih yāt héi
Rainy days 別要講再會 Rainy days biht yiu góng joi wuih
心內 情是永遠不改 sām noih chìhng sih wíhng yúhn bāt gói
心內 永都相信能共你一起 sām noih wíhng dōu sēung seun nàhng guhng néih yāt héi

About This Song

Song Title 我愛雀斑 (ngóh oi jeuk bāan)
Meaning I love freckles
Release
Music Pierluigi Giombini
Lyrics Andrew Lam
Arrangement Adrian Chan
Original Performer Alan Tam
Alternative Cantonese Version Goodbye Rainy Days (再見Rainy Days, performed by Grasshopper)
Mandarin Version Goodbye Rainy Days (再見Rainy Days, performed by Grasshopper)
English Version I Like Chopin (performed by Gazebo)