The Best Voice (最好的聲音) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
旋律 文字加起的性感 syùhn leuht màhn jih gā héi dīk sing gám
悅耳鏗鏘美樂韻 yuht yíh hāng chēung méih ngohk wahn
讓我真摯道來最是動人 yeuhng ngóh jān ji douh lòih jeui sih duhng yàhn
如今 無盡感激知音 yùh gām mòuh jeuhn gám gīk jī yām
伴我高歌美樂韻 buhn ngóh gōu gō méih ngohk wahn
令我找到共鳴處 lihng ngóh jáau dou guhng mìhng chyu
悠然地唱 令你歡欣 yàuh yìhn deih cheung lihng néih fūn yān
用我心 用我真 yuhng ngóh sām yuhng ngóh jān
熱切細唱每首歌韻 yiht chit sai cheung múih sáu gō wahn
撫你心 造氣氛 fú néih sām jouh hei fān
像有知心的人慰問 jeuhng yáuh jī sām dīk yàhn wai mahn
廿載未變更 熱切散播最好歌韻 yah jói meih bin gāng yiht chit saan bo jeui hóu gō wahn
空氣裡走近 這份誠意延續永遠 hūng hei léuih jáu káhn jéh fahn sìhng yi yìhn juhk wíhng yúhn
好的歌 耳畔滲 hóu dīk gō yíh buhn sam
旋律 文字加起的性感 syùhn leuht màhn jih gā héi dīk sing gám
悅耳鏗鏘美樂韻 yuht yíh hāng chēung méih ngohk wahn
讓我真摯道來最是動人 yeuhng ngóh jān ji douh lòih jeui sih duhng yàhn
如今 無盡感激知音 yùh gām mòuh jeuhn gám gīk jī yām
伴我高歌美樂韻 buhn ngóh gōu gō méih ngohk wahn
令我找到共鳴處 lihng ngóh jáau dou guhng mìhng chyu
悠然地唱 令你歡欣 yàuh yìhn deih cheung lihng néih fūn yān
用我心 用我真 yuhng ngóh sām yuhng ngóh jān
熱切細唱每首歌韻 yiht chit sai cheung múih sáu gō wahn
撫你心 造氣氛 fú néih sām jouh hei fān
像有知心的人慰問 jeuhng yáuh jī sām dīk yàhn wai mahn
廿載未變更 熱切散播最好歌韻 yah jói meih bin gāng yiht chit saan bo jeui hóu gō wahn
空氣裡走近 這份誠意延續永遠 hūng hei léuih jáu káhn jéh fahn sìhng yi yìhn juhk wíhng yúhn
好的歌 耳畔滲 hóu dīk gō yíh buhn sam
現在眾心用最真 yihn joih jung sām yuhng jeui jān
合作細唱這首歌韻 hahp jok sai cheung jéh sáu gō wahn
不會分舊與新 bāt wuih fān gauh yúh sān
令這繽紛歌壇震撼 lihng jéh bān fān gō tàahn jan hahm
用好歌伴你心 yuhng hóu gō buhn néih sām
銳意獻唱最好歌韻使世界興奮 yeuih yi hin cheung jeui hóu gō wahn sí sai gaai hīng fáhn
韻律和我 韻律和我 wahn leuht wòh ngóh wahn leuht wòh ngóh
韻律和我永在你心 wahn leuht wòh ngóh wíhng joih néih sām

About This Song

Song Title 最好的聲音 (jeui hóu dīk sīng yām)
Meaning The best voice
Performed With
 • Wakin Chau
 • Hacken Lee
 • Aaron Kwok
 • Priscilla Chan
 • Jacky Cheung
 • Cass Phang
 • Andy Lau
 • Sammi Cheng
 • Sally Yeh
 • Andy Hui
 • Amanda Lee
 • Leon Lai
 • Ekin Cheng
Release
Music Sam Hui
Lyrics Siu Mei
Arrangement Mark Lui