Promise (約定) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
還記得當天旅館的門牌 wàahn gei dāk dōng tīn léuih gún dīk mùhn pàaih
還留住笑著離開的神態 wàahn làuh jyuh siu jeuk lèih hōi dīk sàhn taai
當天整個城市那樣輕快 dōng tīn jíng go sìhng síh náh yeuhng hīng faai
沿路一起走半哩長街 yùhn louh yāt héi jáu bun léih chèuhng gāai
還記得街燈照出一臉黃 wàahn gei dāk gāai dāng jiu chēut yāt líhm wòhng
還燃亮那份微溫的便當 wàahn yìhn leuhng náh fahn mèih wān dīk bihn dong
剪影的你輪廓太好看 jín yíng dīk néih lèuhn gwok taai hóu hon
凝住眼淚才敢細看 yìhng jyuh ngáahn leuih chòih gám sai hon
忘掉天地 彷彿也想不起自己 mòhng diuh tīn deih fóng fāt yáh séung bāt héi jih géi
仍未忘相約看漫天黃葉遠飛 yìhng meih mòhng sēung yeuk hon maahn tīn wòhng yihp yúhn fēi
就算會與你分離 淒絕的戲 jauh syun wuih yúh néih fān lèih chāi jyuht dīk hei
要決心忘記 我便記不起 yiu kyut sām mòhng gei ngóh bihn gei bāt héi
明日天地 只恐怕認不出自己 mìhng yaht tīn deih jí húng pa yihng bāt chēut jih géi
仍未忘跟你約定 假如沒有死 yìhng meih mòhng gān néih yeuk dihng gá yùh muht yáuh séi
就算你壯闊胸膛 不敵天氣 jauh syun néih jong fut hūng tòhng bāt dihk tīn hei
兩鬢斑白 都可認得你 léuhng ban bāan baahk dōu hó yihng dāk néih
還記得當天結他的和弦 wàahn gei dāk dōng tīn git tā dīk wòh yùhn
還明白每段旋律的伏線 wàahn mìhng baahk múih dyuhn syùhn leuht dīk fuhk sin
當天街角流過你聲線 dōng tīn gāai gok làuh gwo néih sīng sin
沿路旅程如歌褪變 yùhn louh léuih chìhng yùh gō teui bin
忘掉天地 彷彿也想不起自己 mòhng diuh tīn deih fóng fāt yáh séung bāt héi jih géi
仍未忘相約看漫天黃葉遠飛 yìhng meih mòhng sēung yeuk hon maahn tīn wòhng yihp yúhn fēi
就算會與你分離 淒絕的戲 jauh syun wuih yúh néih fān lèih chāi jyuht dīk hei
要決心忘記 我便記不起 yiu kyut sām mòhng gei ngóh bihn gei bāt héi
明日天地 只恐怕認不出自己 mìhng yaht tīn deih jí húng pa yihng bāt chēut jih géi
仍未忘跟你約定 假如沒有死 yìhng meih mòhng gān néih yeuk dihng gá yùh muht yáuh séi
就算你壯闊胸膛 不敵天氣 jauh syun néih jong fut hūng tòhng bāt dihk tīn hei
兩鬢斑白 都可認得你 léuhng ban bāan baahk dōu hó yihng dāk néih
就算你壯闊胸膛 不敵天氣 jauh syun néih jong fut hūng tòhng bāt dihk tīn hei
兩鬢斑白 都可認得你 léuhng ban bāan baahk dōu hó yihng dāk néih

About This Song

Song Title 約定 (yeuk dihng)
Meaning Promise
Release
Music Chen Xiaoxia
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes (album version)
Mandarin Version Promise (約定, performed by Where Chou)