Vacation (假期) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
鐘擺在這心裡晃動 jūng báai joih jéh sām léuih fóng duhng
每點每滴倒數 múih dím múih dihk dou sóu
隨時預備旅程結束 chèuih sìh yuh beih léuih chìhng git chūk
早知沒醒不了的夢 jóu jī muht síng bāt líuh dīk muhng
美好歲月告終 méih hóu seui yuht gou jūng
原來就像假期結束 yùhn lòih jauh jeuhng ga kèih git chūk
茫然靜待假期結束 mòhng yìhn jihng doih ga kèih git chūk
彷彿趕上學 fóng fāt gón seuhng hohk
鐘聲宣告一切又回復 jūng sīng syūn gou yāt chai yauh wùih fuhk
光陰消耗盡 gwōng yām sīu hou jeuhn
好景將會轉眼內停頓 hóu gíng jēung wuih jyun ngáahn noih tìhng deuhn
現在盡量放任吧 yihn joih jeuhn lèuhng fong yahm bah
現在盡量快樂吧 yihn joih jeuhn lèuhng faai lohk bah
現在盡量紀念吧 yihn joih jeuhn lèuhng géi nihm bah
始終都須要回家 chí jūng dōu sēui yiu wùih gā
燦爛假期結束 chaan laahn ga kèih git chūk
沒法讓節目延續 muht faat yeuhng jit muhk yìhn juhk
若假期永未結束 yeuhk ga kèih wíhng meih git chūk
也不會感到難得 yáh bāt wuih gám dou nàahn dāk
心息吧 sām sīk bah
總算呼吸過一口空氣 júng syun fū kāp gwo yāt háu hūng hei
哪可以一世一世 náh hó yíh yāt sai yāt sai
嬉戲嬉戲嬉戲 hēi hei hēi hei hēi hei
收起了超重的行李 sāu héi líuh chīu chúhng dīk hàhng léih
棲身於歸家的客機 chāi sān yū gwāi gā dīk haak gēi
倒數中一分一秒不忘記 dou sóu jūng yāt fān yāt míuh bāt mòhng gei
這世界將會將會 jéh sai gaai jēung wuih jēung wuih
多美多美多美 dō méih dō méih dō méih
比不上這個星期 béi bāt seuhng jéh go sīng kèih
無人能避免別離 mòuh yàhn nàhng beih míhn biht lèih
當作是某段意外假期 dong jok sih máuh dyuhn yi ngoih ga kèih
當作是艱苦中的休憩 dong jok sih gāan fú jūng dīk yāu hei
我愛上過你 ngóh oi seuhng gwo néih

About This Song

Song Title 假期 (ga kèih)
Meaning
  • Vacation
  • Holiday
Release
Music Faye Wong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Zhang Yadong
Buy This Song iTunes