Float () Lyrics

Cantonese Yale Romanization
耳 不要聽 yíh bāt yiu tēng
雨聲 亂撞 yúh sīng lyuhn johng
眼 不見光 ngáahn bāt gin gwōng
只見 遠方 jí gin yúhn fōng
口不要講 心在忙 háu bāt yiu góng sām joih mòhng
空冥想 感覺亂放 hūng mìhng séung gám gok lyuhn fong
pīu
pīu
聽 心跳感覺 ting sām tiu gám gok
雪花 墜落 syut fā jeuih lohk
看 不見軀殼 hon bāt gin kēui hok
不再 有束縛 bāt joi yáuh chūk bok
空冥想 呼吸升降 hūng mìhng séung fū kāp sīng gong
宇宙沒形狀 感覺亂放 yúh jauh muht yìhng johng gám gok lyuhn fong
pīu
pīu
空冥想 呼吸升降 hūng mìhng séung fū kāp sīng gong
宇宙沒形狀 感覺亂放 yúh jauh muht yìhng johng gám gok lyuhn fong
pīu
pīu
pīu
pīu
pīu
pīu

About This Song

Song Title (pīu)
Meaning Float
Release
Music Zhang Yadong
Lyrics Lin Xi
Arrangement Zhang Yadong
Buy This Song iTunes