Honeymoon (蜜月期) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
纏綿時期可不可愛上你 chìhn mìhn sìh kèih hó bāt hó oi seuhng néih
但不需要不停不止 daahn bāt sēui yiu bāt tìhng bāt jí
不眠不休想你 bāt mìhn bāt yāu séung néih
忘形時期可不可不要接近你 mòhng yìhng sìh kèih hó bāt hó bāt yiu jip gahn néih
但向天空吹一口氣 daahn heung tīn hūng chēui yāt háu hei
人便風一般輕撫你 yàhn bihn fūng yāt būn hīng fú néih
人頑皮時准不准抱抱你又拋開你 yàhn wàahn pèih sìh jéun bāt jéun póuh póuh néih yauh pāau hōi néih
忽然歡喜 忽然不睬不理 fāt yìhn fūn héi  fāt yìhn bāt chói bāt léih
人無聊時准不准裝作吻別你 yàhn mòuh lìuh sìh jéun bāt jéun jōng jok máhn biht néih
換過一口新鮮空氣 wuhn gwo yāt háu sān sīn hūng hei
然後再次過蜜月期 yìhn hauh joi chi gwo maht yuht kèih
只想輕輕微微 jí séung hīng hīng mèih mèih
和你試試分分離離 wòh néih si si fahn fahn lèih lèih
然後讓我害怕沒法一起 yìhn hauh yeuhng ngóh hoih pa muht faat yāt héi
誰叫我太喜歡你 sèuih giu ngóh taai héi fūn néih
但求永遠也留在初戀世紀 daahn kàuh wíhng yúhn yáh làuh joih chō lyún sai géi
每次要轉天氣 múih chi yiu jyun tīn hei
就如每次我和你冷熱對比 jauh yùh múih chi ngóh wòh néih láahng yiht deui béi
我要你喜歡我 ngóh yiu néih héi fūn ngóh
就如我愛你愛得朝生暮死 jauh yùh ngóh oi néih oi dāk jīu sāng mouh séi
我最愛刺激你 ngóh jeui oi chi gīk néih
就如你也最愛飛 jauh yùh néih yáh jeui oi fēi
人頑皮時可不可愛煞你 yàhn wàahn pèih sìh hó bāt hó oi saat néih
但准許我忽甜忽苦 daahn jéun héui ngóh fāt tìhm fāt fú
忽長忽短親你 fāt chèuhng fāt dyún chān néih
人無聊時可不可不去約定你 yàhn mòuh lìuh sìh hó bāt hó bāt heui yeuk dihng néih
但每一分鐘都等你 daahn múih yāt fahn jūng dōu dáng néih
期待再次有蜜月期 kèih doih joi chi yáuh maht yuht kèih
多麼好奇 dō mō hóu kèih
只想輕輕微微 jí séung hīng hīng mèih mèih
和你試試分分離離 wòh néih si si fahn fahn lèih lèih
然後讓我害怕沒法一起 yìhn hauh yeuhng ngóh hoih pa muht faat yāt héi
誰叫我太喜歡你 sèuih giu ngóh taai héi fūn néih
但求永遠也留在初戀世紀 daahn kàuh wíhng yúhn yáh làuh joih chō lyún sai géi
每次要轉天氣 múih chi yiu jyun tīn hei
就如每次我和你冷熱對比 jauh yùh múih chi ngóh wòh néih láahng yiht deui béi
我要你喜歡我 ngóh yiu néih héi fūn ngóh
就如我愛你愛得朝生暮死 jauh yùh ngóh oi néih oi dāk jīu sāng mouh séi
我最愛刺激你 ngóh jeui oi chi gīk néih
就如你也最愛飛 jauh yùh néih yáh jeui oi fēi
誰叫我太喜歡你 sèuih giu ngóh taai héi fūn néih
但求永遠也留在初戀世紀 daahn kàuh wíhng yúhn yáh làuh joih chō lyún sai géi
每次要轉天氣 múih chi yiu jyun tīn hei
就如每次我和你冷熱對比 jauh yùh múih chi ngóh wòh néih láahng yiht deui béi
我要你喜歡我 ngóh yiu néih héi fūn ngóh
就如我愛你愛得朝生暮死 jauh yùh ngóh oi néih oi dāk jīu sāng mouh séi
我最愛刺激你 ngóh jeui oi chi gīk néih
就如你也最愛飛 jauh yùh néih yáh jeui oi fēi

About This Song

Song Title 蜜月期 (maht yuht kèih)
Meaning Honeymoon
Release
Music Alex San
Lyrics Lin Xi
Arrangement Alex San
Buy This Song iTunes