Reminiscence Is a Red Sky (回憶是紅色天空) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
難記起思憶掛念是何年 nàahn gei héi sī yīk gwa nihm sih hòh nìhn
人離開家裡的那天 yàhn lèih hōi gā léuih dīk náh tīn
是你的叮囑似斷續難言 sih néih dīk dīng jūk chíh dyuhn juhk nàahn yìhn
紅圍巾給我披上肩 hùhng wàih gān kāp ngóh pēi seuhng gīn
臨行讓你吻著的臉 làhm hàhng yeuhng néih máhn jeuk dīk líhm
懷疑著再見一天 wàaih yìh jeuk joi gin yāt tīn
斜陽為我散下光線 chèh yèuhng waih ngóh saan hah gwōng sin
然後許多許多感覺淡然 yìhn hauh héui dō héui dō gám gok daahm yìhn
曾在某天空心裡曾夢 chàhng joih máuh tīn hūng sām léuih chàhng muhng
同樣這天空到了今天只感到空洞 tùhng yeuhng jéh tīn hūng dou líuh gām tīn jí gám dou hūng duhng
當繽紛的晚霞漸凍 dōng bān fān dīk máahn hàh jihm dung
天真的想法告終 tīn jān dīk séung faat gou jūng
又見那天色染著夕陽紅 yauh gin náh tīn sīk yíhm jeuk jihk yèuhng hùhng
而回憶不覺地暗湧 yìh wùih yīk bāt gok deih am yúng
像你於身邊熾熱地重逢 jeuhng néih yū sān bīn chi yiht deih chùhng fùhng
紅圍巾飄躍於冷風 hùhng wàih gān pīu yeuhk yū láahng fūng
凡塵內最美麗的愛 fàahn chàhn noih jeui méih laih dīk oi
曾存在你我心中 chàhng chyùhn joih néih ngóh sām jūng
然而沒法再認出你 yìhn yìh muht faat joi yihng chēut néih
人在今天怎麼一個面容 yàhn joih gām tīn jám mō yāt go mihn yùhng
曾在某天空心裡曾夢 chàhng joih máuh tīn hūng sām léuih chàhng muhng
同樣這天空到了今天只感到空洞 tùhng yeuhng jéh tīn hūng dou líuh gām tīn jí gám dou hūng duhng
當繽紛的晚霞漸凍 dōng bān fān dīk máahn hàh jihm dung
天真的想法告終 tīn jān dīk séung faat gou jūng
凡塵內最美麗的愛 fàahn chàhn noih jeui méih laih dīk oi
曾存在你我心中 chàhng chyùhn joih néih ngóh sām jūng
然而沒法再認出你 yìhn yìh muht faat joi yihng chēut néih
人在今天怎麼一個面容 yàhn joih gām tīn jám mō yāt go mihn yùhng
曾在某天空心裡曾夢 chàhng joih máuh tīn hūng sām léuih chàhng muhng
同樣這天空到了今天只感到空洞 tùhng yeuhng jéh tīn hūng dou líuh gām tīn jí gám dou hūng duhng
當繽紛的晚霞漸凍 dōng bān fān dīk máahn hàh jihm dung
天真的想法告終 tīn jān dīk séung faat gou jūng
當繽紛的晚霞漸凍 dōng bān fān dīk máahn hàh jihm dung
天真的想法告終 tīn jān dīk séung faat gou jūng

About This Song

Song Title 回憶是紅色天空 (wùih yīk sih hùhng sīk tīn hūng)
Meaning Reminiscence is a red sky
Release
Music Alvin Leong
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement
  • C. Y. Kong
  • Adrian Chan
Buy This Song iTunes