Random Thoughts (胡思亂想) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
想哭想笑 也想跳 séung hūk séung siu yáh séung tiu
想呼想叫 我想要 séung fū séung giu ngóh séung yiu
無端想某人 想得天昏地暗 mòuh dyūn séung máuh yàhn séung dāk tīn fān deih am
還想不再見人 想想破紅塵 wàahn séung bāt joi gin yàhn séung séung po hùhng chàhn
想風想雨 也想醉 (無負無慮) séung fūng séung yúh yáh séung jeui (mòuh fuh mòuh leuih)
想歪想對 快想醉 (無愁無慮) séung wāai séung deui faai séung jeui (mòuh sàuh mòuh leuih)
無端想吻誰 在風花雪月裡 mòuh dyūn séung máhn sèuih joih fūng fā syut yuht léuih
無端想愛誰 甚么想愛下去 mòuh dyūn séung oi sèuih sahm mō séung oi hah heui
如果想遠離 幻想不愛你 yùh gwó séung yúhn lèih waahn séung bāt oi néih
無端想到皺著眉 想你想你想飛 mòuh dyūn séung dou jau jeuk mèih séung néih séung néih séung fēi
戀愛令人漂亮 lyún oi lihng yàhn pīu leuhng
也可會令人無端胡思亂想 yáh hó wuih lihng yàhn mòuh dyūn wùh sī lyuhn séung
想這樣想那樣 séung jéh yeuhng séung náh yeuhng
想哭想笑 (明天那天氣好嗎) séung hūk séung siu (mìhng tīn náh tīn hei hóu ma)
也想跳 (想不再不想再說話) yáh séung tiu (séung bāt joi bāt séung joi syut wah)
想呼想叫 (重新愛一個好嗎) séung fū séung giu (chùhng sān oi yāt go hóu ma)
我想要 (話過不想說話不想再說話) ngóh séung yiu (wah gwo bāt séung syut wah bāt séung joi syut wah)
想風想雨 (明天要穿上袈裟) séung fūng séung yúh (mìhng tīn yiu chyūn seuhng gā sā)
也想醉 (想不到不想也算吧) yáh séung jeui (séung bāt dou bāt séung yáh syun bah)
想歪想對 (求他怨他愛他) séung wāai séung deui (kàuh tā yun tā oi tā)
快想醉 (明日再不想說話不想再說話) faai séung jeui (mìhng yaht joi bāt séung syut wah bāt séung joi syut wah)
想哭想笑 (明天那天氣好嗎) séung hūk séung siu (mìhng tīn náh tīn hei hóu ma)
也想跳 (想不再不想再說話) yáh séung tiu (séung bāt joi bāt séung joi syut wah)
想呼想叫 (重新愛一個好嗎) séung fū séung giu (chùhng sān oi yāt go hóu ma)
我想要 (話過不想說話不想再說話) ngóh séung yiu (wah gwo bāt séung syut wah bāt séung joi syut wah)

About This Song

Song Title 胡思亂想 (wùh sī lyuhn séung)
Meaning
 • Random thoughts
 • Make blind and disorderly conjectures
 • Have a bee in one’s bonnet
Release
Music
 • Elizabeth Fraser
 • Robin Guthrie
 • Simon Raymonde
Lyrics Lin Xi
Arrangement Adrian Chan
Buy This Song iTunes
English Version Bluebeard (performed by Cocteau Twins)