Summer of Love Lyrics

Cantonese Yale Romanization
我經不起這衝擊 ngóh gīng bāt héi jéh chūng gīk
戀愛高溫令我乏力 lyún oi gōu wān lihng ngóh faht lihk
深心內亦在流汗滴 sām sām noih yihk joih làuh hohn dihk
因身邊找到親愛的 yān sān bīn jáau dou chān oi dīk
人迷迷惘 還偷偷看 yàhn màih màih móhng wàahn tāu tāu hon
我不懂怎去解釋 ngóh bāt dúng jám heui gáai sīk
當跟你一起煥發熱力 dōng gān néih yāt héi wuhn faat yiht lihk
甜蜜熱浪我未敵 tìhm maht yiht lohng ngóh meih dihk
知嗎 親愛的 jī ma chān oi dīk
人迷迷惘 情火火燙 yàhn màih màih móhng chìhng fó fó tong
燒起了親暱 燒起了衝擊 sīu héi líuh chān nīk sīu héi líuh chūng gīk
燒起了不熄 夏日愛火光 sīu héi líuh bāt sīk hah yaht oi fó gwōng
沙一片金色 一起印足跡 sā yāt pin gām sīk yāt héi yan jūk jīk
昏昏醉的心情已盪 (Baby) fān fān jeui dīk sām chìhng yíh dohng (Baby)
這個summer of love火火燙 jéh go summer of love fó fó tong
感覺彷彿這刻愛火的中央 gám gok fóng fāt jéh hāk oi fó dīk jūng yēung
你跟我也發光 熱浪浪再接浪 néih gān ngóh yáh faat gwōng yiht lohng lohng joi jip lohng
你心中我心中探訪 néih sām jūng ngóh sām jūng taam fóng
一起的走進熱愛火網 yāt héi dīk jáu jeun yiht oi fó móhng
這刻再追憶跟你相識 jéh hāk joi jēui yīk gān néih sēung sīk
一見傾心是你魅力 yāt gin kīng sām sih néih meih lihk
曾夢內尋尋覓覓 chàhng muhng noih chàhm chàhm mihk mihk
可與你相識令我樂極 hó yúh néih sēung sīk lihng ngóh lohk gihk
人迷迷惘 如昇昇降 yàhn màih màih móhng yùh sīng sīng gong
只想你珍惜是我心蹟 jí séung néih jān sīk sih ngóh sām jīk
情是為誰放 chìhng sih waih sèuih fong
每一天跟踪著你足跡 múih yāt tīn gān jūng jeuk néih jūk jīk
熱情力量是没法去擋 yiht chìhng lihk lèuhng sih muht faat heui dóng
這個summer of love火火燙 jéh go summer of love fó fó tong
感覺彷彿這刻愛火的中央 gám gok fóng fāt jéh hāk oi fó dīk jūng yēung
你跟我也發光 熱浪浪再接浪 néih gān ngóh yáh faat gwōng yiht lohng lohng joi jip lohng
你心中我心中探訪 néih sām jūng ngóh sām jūng taam fóng
一起的走進熱愛火網 yāt héi dīk jáu jeun yiht oi fó móhng
人迷迷惘 愛火火燙 yàhn màih màih móhng oi fó fó tong
燒起了親暱 燒起了衝擊 sīu héi líuh chān nīk sīu héi líuh chūng gīk
燒起了不熄 夏日愛火光 sīu héi líuh bāt sīk hah yaht oi fó gwōng
沙一片金色 一起印足跡 sā yāt pin gām sīk yāt héi yan jūk jīk
昏昏醉的心情已盪 (Baby) fān fān jeui dīk sām chìhng yíh dohng (Baby)
這個summer of love火火燙 jéh go summer of love fó fó tong
感覺彷彿這刻愛火的中央 gám gok fóng fāt jéh hāk oi fó dīk jūng yēung
你跟我也發光 熱浪浪再接浪 néih gān ngóh yáh faat gwōng yiht lohng lohng joi jip lohng
你心中我心中探訪 néih sām jūng ngóh sām jūng taam fóng
這個summer of love火火燙 jéh go summer of love fó fó tong
感覺彷彿這刻愛火的中央 gám gok fóng fāt jéh hāk oi fó dīk jūng yēung
你跟我也發光 熱浪浪再接浪 néih gān ngóh yáh faat gwōng yiht lohng lohng joi jip lohng
你心中我心中探訪 néih sām jūng ngóh sām jūng taam fóng
這個summer of love火火燙 jéh go summer of love fó fó tong
感覺彷彿這刻愛火的中央 gám gok fóng fāt jéh hāk oi fó dīk jūng yēung
你跟我也發光 熱浪浪再接浪 néih gān ngóh yáh faat gwōng yiht lohng lohng joi jip lohng
你心中我心中探訪 néih sām jūng ngóh sām jūng taam fóng
這個summer of love火火燙 jéh go summer of love fó fó tong
感覺彷彿這刻愛火的中央 gám gok fóng fāt jéh hāk oi fó dīk jūng yēung
你跟我也發光 熱浪浪再接浪 néih gān ngóh yáh faat gwōng yiht lohng lohng joi jip lohng
你心中我心中探訪 néih sām jūng ngóh sām jūng taam fóng

About This Song

Song Title Summer of Love
Release
Music
 • Simon Burton
 • Helen Hoffner
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Drunk (沈醉)
English Version Summer of Love (performed by Helen Hoffner)