Do Do Da Da Lyrics

Cantonese Yale Romanization
問怎會這樣 mahn jám wuih jéh yeuhng
世間四不像 sai gāan sei bāt jeuhng
憑什麼野獸變高尚 pàhng sahm mō yéh sau bin gōu seuhng
憑什麼晦暗變希望 pàhng sahm mō fui am bin hēi mohng
愛也變相 變了勾當 oi yáh bin seung  bin líuh ngāu dong
到處去記帳 到處瘋狂 dou chyúh heui gei jeung  dou chyúh fūng kòhng
De do do do, de da da da
這答案你會否滿意 jéh daap on néih wuih fáu múhn yi
De do do do, de da da da
這答案我覺得諷刺 jéh daap on ngóh gok dāk fung chi
De do do do, de da da da
這答案帶了點笑意 jéh daap on daai líuh dím siu yi
De do do do, de da da da
這答案似半根倒刺 jéh daap on chíh bun gān dou chi
綠色怎會失去光亮 luhk sīk jám wuih sāt heui gwōng leuhng
誰亦不關注只有失望 sèuih yihk bāt gwāan jyu jí yáuh sāt mohng
目光只眷戀自身上 muhk gwōng jí gyun lyún jih sān seuhng
要找真愛這個假像 yiu jáau jān oi jéh go gá jeuhng
我有我去勉強反抗 ngóh yáuh ngóh heui míhn kéuhng fáan kong
你有你去看世界死亡 néih yáuh néih heui hon sai gaai séi mòhng
De do do do, de da da da
這答案你會否滿意 jéh daap on néih wuih fáu múhn yi
De do do do, de da da da
這答案我覺得諷刺 jéh daap on ngóh gok dāk fung chi
De do do do, de da da da
這答案帶了點笑意 jéh daap on daai líuh dím siu yi
De do do do, de da da da
這答案似半根倒刺 jéh daap on chíh bun gān dou chi
De do do do, de da da da
這答案你會否滿意 jéh daap on néih wuih fáu múhn yi
De do do do, de da da da
這答案我覺得諷刺 jéh daap on ngóh gok dāk fung chi
De do do do, de da da da
這答案帶了點笑意 jéh daap on daai líuh dím siu yi
De do do do, de da da da
這答案似半根倒刺 jéh daap on chíh bun gān dou chi

About This Song

Song Title Do Do Da Da
Release
Music Sting
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement C. Y. Kong
Buy This Song iTunes
English Version De Do Do Do, De Da Da Da (performed by The Police)