Faye’s Rouge (紅粉菲菲) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
“Touch me. Hey baby, you make me so intense.”
Ha hoo ooh ah ah ah … baby
Ah ah ah, ooh
紅粉菲菲 何以我會醉 hùhng fán fēi fēi hòh yíh ngóh wuih jeui
明明在喝不過是清水 mìhng mìhng joih hot bāt gwo sih chīng séui
為了你吧 心因你暗許 waih líuh néih bah sām yān néih am héui
柔情蜜意帶風趣 人為你心醉 yàuh chìhng maht yi daai fūng cheui yàhn waih néih sām jeui
紅粉菲菲 凝望你眼裡 hùhng fán fēi fēi yìhng mohng néih ngáahn léuih
誰料我心跳未規矩 Ooh sèuih liuh ngóh sām tiu meih kwāi géui Ooh
可知這醉者 迷糊地向你在傾斜 hó jī jéh jeui jé màih wùh deih heung néih joih kīng chèh
近靠一些 Hey yea gahn kaau yāt sē Hey yea
(溫馨滲滿天地裡 懂得心不斷醉) Whoa (wān hīng sam múhn tīn deih léuih dúng dāk sām bāt dyuhn jeui) Whoa
(So intense, doesn’t make sense, so intense)
(戀火佈滿天地裡 讓我燒得心更醉) (lyún fó bou múhn tīn deih léuih yeuhng ngóh sīu dāk sām gang jeui)
(So intense) Ooh baby
紅粉菲菲 繼續醉死 hùhng fán fēi fēi gai juhk jeui séi
Ooh 跟你一起共醉吧 真得也似假 Ooh gān néih yāt héi guhng jeui bah jān dāk yáh chíh gá
人愈醉愈不想去這夜獨睡 yàhn yuh jeui yuh bāt séung heui jéh yeh duhk seuih
No whoa whoa oh ah oh ah
(溫馨滲滿天地裡 懂得心不斷醉) Whoa (wān hīng sam múhn tīn deih léuih dúng dāk sām bāt dyuhn jeui) Whoa
(So intense) Doesn’t make sense (So intense) No no no no no
(戀火佈滿天地裡) 除掉了你不想誰 (lyún fó bou múhn tīn deih léuih) chèuih diuh líuh néih bāt séung sèuih
(So intense)
So… (溫馨滲滿天地裡 懂得心不斷醉) Whoa So… (wān hīng sam múhn tīn deih léuih dúng dāk sām bāt dyuhn jeui) Whoa
(So intense, doesn’t make sense, so intense) Ah hoo hoo hoo hoo hoo ah
(戀火佈滿天地裡) 但求與你一起追 (lyún fó bou múhn tīn deih léuih) daahn kàuh yúh néih yāt héi jēui
(So intense)
Ooh baby, oh oh…
這夜如水 一起跟你相聚 jéh yeh yùh séui yāt héi gān néih sēung jeuih
共醉吧 不用又也許 guhng jeui bah bāt yuhng yauh yáh héui
不必也許 兩個心去追 Whoa ah… bāt bīt yáh héui léuhng go sām heui jēui Whoa ah…
(溫馨滲滿天地裡 懂得心)不斷醉 Yea (wān hīng sam múhn tīn deih léuih dúng dāk sām) bāt dyuhn jeui Yea
(So intense) Doesn’t make sense, so (intense) so…
(戀火佈滿天地裡) 讓我燒得心更醉 (lyún fó bou múhn tīn deih léuih) yeuhng ngóh sīu dāk sām gang jeui
So intense, so intense ei… hee hee hehe (So intense, so intense, so intense, so intense, so ho baby) Oh baby
(So intense) So intense (So intense, so intense, so intense, so) Ho baby
Oh oh oh oh ooh…
(溫馨滲滿天地裡) So (懂得心不斷醉) (wān hīng sam múhn tīn deih léuih) So (dúng dāk sām bāt dyuhn jeui)
Take it away yea (So intense, doesn’t make sense) Take it away yea (So intense)
Ah ah eh (戀火佈滿天地裡 讓我燒得心更醉) Yea Ah ah eh (lyún fó bou múhn tīn deih léuih yeuhng ngóh sīu dāk sām gang jeui) Yea
(So intense)

About

Song Title 紅粉菲菲 (hùhng fán fēi fēi)
Meaning Faye’s rouge
Release
Music
 • Essra Mohawk
 • Randy Cantor
 • Narada Michael Walden
 • Claytoven Richardson
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
Alternative Cantonese Version Self-Intoxicated (人自醉, performed by Amanda Lee)
Mandarin Version Heart Too Wild (心太野)
English Version So Intense (performed by Lisa Fischer)