Charming Eyes (可愛眼睛) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
不准 不准許這樣看我 你眼不轉 bāt jéun bāt jéun héui jéh yeuhng hon ngóh néih ngáahn bāt jyun
情懷情懷彷彿識穿 chìhng wàaih chìhng wàaih fóng fāt sīk chyūn
知不 知不知這樣看我 我會瘋癲 jī bāt jī bāt jī jéh yeuhng hon ngóh ngóh wuih fūng dīn
迷迷糊糊不懂怎麼算 màih màih wùh wùh bāt dúng jám mō syun
不要用眼睛攻擊令我酸軟 跌進深淵 bāt yiu yuhng ngáahn jīng gūng gīk lihng ngóh syūn yúhn dit jeun sām yūn
在我心裡面 愛已為你暗地流不斷 joih ngóh sām léuih mihn oi yíh waih néih am deih làuh bāt dyuhn
結識了太短 假使要相戀 git sīk líuh taai dyún gá sí yiu sēung lyún
仍然留待過兩天 yìhng yìhn làuh doih gwo léuhng tīn
可愛你眼睛 可愛的眼睛 hó oi néih ngáahn jīng hó oi dīk ngáahn jīng
你轉一轉早燒燙著我 我的天 néih jyun yāt jyun jóu sīu tong jeuk ngóh ngóh dīk tīn
可愛你眼睛 hó oi néih ngáahn jīng
My God, oh my God, oh my God, hoo
喜歡 喜歡的愛是要故意去兜圈 héi fūn héi fūn dīk oi sih yiu gu yi heui dāu hyūn
來來回回 拉拉牽牽 lòih lòih wùih wùih lāai lāai hīn hīn
急促 急促的愛害怕太快會心酸 gāp chūk gāp chūk dīk oi hoih pa taai faai wuih sām syūn
柔情柔情 匆匆不溫暖 yàuh chìhng yàuh chìhng chūng chūng bāt wān nyúhn
不要用眼睛攻擊令我改變 變了不檢點 bāt yiu yuhng ngáahn jīng gūng gīk lihng ngóh gói bin bin líuh bāt gím dím
在我心裡面 理性是已半被你搗亂 joih ngóh sām léuih mihn léih sing sih yíh bun beih néih dóu lyuhn
結識了太短 假使要相戀 git sīk líuh taai dyún gá sí yiu sēung lyún
仍然留待過兩天 yìhng yìhn làuh doih gwo léuhng tīn
可愛你眼睛 可愛的眼睛 hó oi néih ngáahn jīng hó oi dīk ngáahn jīng
你轉一轉早燒燙著我 我的天 néih jyun yāt jyun jóu sīu tong jeuk ngóh ngóh dīk tīn
可愛你眼睛 hó oi néih ngáahn jīng
My God, oh my God, oh my God, hoo
可愛是你 可愛眼睛 (可愛的眼睛) hó oi sih néih hó oi ngáahn jīng (hó oi dīk ngáahn jīng)
Oh baby, I love your eyes but don’t look into mine
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(可愛眼睛
 My God, oh my God, oh my God
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(hó oi ngáahn jīng My God, oh my God, oh my God)
Hoo, your eyes
可愛眼睛 (可愛的眼睛) hó oi ngáahn jīng (hó oi dīk ngáahn jīng)
Oh baby, I love your eyes but don’t look into mine
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(可愛眼睛
 My God, oh my God, oh my God
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(hó oi ngáahn jīng My God, oh my God, oh my God)
Hoo, your eyes
可愛眼睛 (可愛的眼睛) hó oi ngáahn jīng (hó oi dīk ngáahn jīng)
Oh baby, I love your eyes but don’t look into mine
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(可愛眼睛
 My God, oh my God, oh my God
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(hó oi ngáahn jīng My God, oh my God, oh my God)
My God, oh my God, oh my God, hoo
可愛眼睛 (可愛的眼睛) hó oi ngáahn jīng (hó oi dīk ngáahn jīng)
Oh baby, I love your eyes but don’t look into mine
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(可愛眼睛
 My God, oh my God, oh my God
Baby, your eyes but just don’t look into mine
(hó oi ngáahn jīng My God, oh my God, oh my God)
Hoo, your eyes

About This Song

Song Title 可愛眼睛 (hó oi ngáahn jīng)
Meaning Charming eyes
Release
Music
 • Chandra Currelley-Young
 • Jimmy Randolph
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
English Version Broken Promises (performed by The S.O.S. Band)