Miss You Night & Day Lyrics

Cantonese Yale Romanization
人每次每次閉上眼也看到你 yàhn múih chi múih chi bai seuhng ngáahn yáh hon dóu néih
柔情抱我吻我再送與我旖旎 yàuh chìhng póuh ngóh máhn ngóh joi sung yúh ngóh yí néih
心中深處仿似是一齣戲在放映 sām jūng sām chyu fóng chíh sih yāt chēut hei joih fong yíng
而主角有你 Hey … hey … hey yìh jyú gok yáuh néih Hey … hey … hey
(Shoo be doo doo doo, shoo be doo, shoo be doo doo doo)
(Shoo be doo doo doo, shoo be doo, shoo be doo doo doo)
從不知怎麼愛上你我再也不理 chùhng bāt jī jám mō oi seuhng néih ngóh joi yáh bāt léih
從不知怎麼一起我會散發韻味 chùhng bāt jī jám mō yāt héi ngóh wuih saan faat wahn meih
從不知怎麼說再見也要說幾遍 chùhng bāt jī jám mō syut joi gin yáh yiu syut géi pin
人從來不知一刻分開也會對你掛念 Uh yàhn chùhng lòih bāt jī yāt hāk fān hōi yáh wuih deui néih gwa nihm Uh
人每次每次閉上眼也看到你 yàhn múih chi múih chi bai seuhng ngáahn yáh hon dóu néih
柔情抱我吻我送與我旖旎 yàuh chìhng póuh ngóh máhn ngóh sung yúh ngóh yí néih
我心深處放映的一齣戲 ngóh sām sām chyu fong yíng dīk yāt chēut hei
仍是愛的你 Whoa yìhng sih oi dīk néih Whoa
一顆心關不起 沒法不想你 yāt fó sām gwāan bāt héi muht faat bāt séung néih
All night and day
夢幻著自己跌進了這齣戲 muhng waahn jeuk jih géi dit jeun líuh jéh chēut hei
I miss you night and day
仍不知怎麼想起你每次更加美 yìhng bāt jī jám mō séung héi néih múih chi gāng gā méih
仍不知怎麼講I love you babe yìhng bāt jī jám mō góng I love you babe
仍不知怎麼總需要你似要空氣 yìhng bāt jī jám mō júng sēui yiu néih chíh yiu hūng hei
仍然不知怎麼可以去放棄我禁忌 Uh yìhng yìhn bāt jī jám mō hó yíh heui fong hei ngóh gam geih Uh
人每次每次閉上眼也看到你 yàhn múih chi múih chi bai seuhng ngáahn yáh hon dóu néih
柔情抱我吻我送與我旖旎 yàuh chìhng póuh ngóh máhn ngóh sung yúh ngóh yí néih
我心深處放映的一齣戲 ngóh sām sām chyu fong yíng dīk yāt chēut hei
仍是愛的你 Eh eh eh hey yìhng sih oi dīk néih Eh eh eh hey
(一顆心關不起 沒法不想你) (yāt fó sām gwāan bāt héi muht faat bāt séung néih)
(All night) All night, (and day) all day
(夢幻著自己跌進了這齣戲) (muhng waahn jeuk jih géi dit jeun líuh jéh chēut hei)
Eh eh eh, I miss you night and day
(一顆心關不起) Eh (沒法不想你) (yāt fó sām gwāan bāt héi) Eh (muht faat bāt séung néih)
(All night) All night (and day) la la la la ah
(夢幻著自己跌進了這齣戲) (muhng waahn jeuk jih géi dit jeun líuh jéh chēut hei)
I miss you night and day, yay yeah
人每次每次閉上眼也看到你 yàhn múih chi múih chi bai seuhng ngáahn yáh hon dóu néih
柔情抱我吻我送我再多一些美 yàuh chìhng póuh ngóh máhn ngóh sung ngóh joi dō yāt sē méih
願能陪你一起演這套戲 yuhn nàhng pùih néih yāt héi yín jéh tou hei
而主角得我與你 Hey yìh jyú gok dāk ngóh yúh néih Hey
(一顆心關不起 沒法不想你) (yāt fó sām gwāan bāt héi muht faat bāt séung néih)
(All night) Day and night, (and day) night and day yea
(夢幻著)自己走進了這齣戲 (muhng waahn jeuk) jih géi jáu jeun líuh jéh chēut hei
(I miss you night) Every night (and day) and everyday
(一顆心關不起) Hey… (沒法不想你) (yāt fó sām gwāan bāt héi) Hey… (muht faat bāt séung néih)
(All night and day) Night and day, oh baby
(夢幻著自己跌進了這齣戲) (muhng waahn jeuk jih géi dit jeun líuh jéh chēut hei)
I miss you night and day
(Shoo be doo doo doo) Shoo doo doo doo
(Shoo be doo) Shoo doo doo doo
(Shoo be doo doo doo) Spring time lover, summer lover, winter lover
(Shoo be doo doo doo)
(Shoo be doo, shoo be doo doo doo) Night and day
(Shoo be doo doo doo) Shoo doo doo doo
(Shoo be doo) Shoo doo doo doo
(Shoo be doo doo doo) Every night and everyday
(Shoo be doo doo doo)

About This Song

Song Title Miss You Night & Day
Release
Music
 • Babyface
 • Darnell Bristol
 • Sidney DeWayne
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
English Version Two Occasions (performed by The Deele)