Romantic Storm (浪漫風暴) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Hey, hey
天空刮著肆意猛風 tīn hūng gwaat jeuk si yi máahng fūng
風中 雨任意舞動 fūng jūng yúh yahm yi móuh duhng
只想埋進你寬敞襟胸 jí séung màaih jeun néih fūn chóng kām hūng
可否借夜雨去抱擁 (可否) hó fáu je yeh yúh heui póuh yúng (hó fáu)
可否去令我震動 Baby hó fáu heui lihng ngóh jan duhng Baby
這刻雷也教天空翻湧 jéh hāk lèuih yáh gaau tīn hūng fāan yúng
願像地搖天動 捲起心中愛濃 yuhn jeuhng deih yìuh tīn duhng gyún héi sām jūng oi nùhng
浪漫是場風暴 但願在一起的去衝 lohng maahn sih chèuhng fūng bouh daahn yuhn joih yāt héi dīk heui chūng
願像地搖天動 捲起心中愛濃 yuhn jeuhng deih yìuh tīn duhng gyún héi sām jūng oi nùhng
做著熱情的夢 但願夢中緊緊抱擁 jouh jeuk yiht chìhng dīk muhng daahn yuhn muhng jūng gán gán póuh yúng
一起 我伴你每秒鐘 (自覺心動) yāt héi ngóh buhn néih múih míuh jūng (jih gok sām duhng)
管不了這夜我主動 Baby gún bāt líuh jéh yeh ngóh jyú duhng Baby
心聲 (心聲) 誰叫你總聽不懂 Ooh sām sīng (sām sīng) sèuih giu néih júng ting bāt dúng Ooh
願像地搖天動 捲起心中愛濃 yuhn jeuhng deih yìuh tīn duhng gyún héi sām jūng oi nùhng
浪漫是場風暴 但願一起的去衝 lohng maahn sih chèuhng fūng bouh daahn yuhn yāt héi dīk heui chūng
我借猛風 心聲相送 Baby ngóh je máahng fūng sām sīng sēung sung Baby
你卻似雨飄忽空氣中 néih keuk chíh yúh pīu fāt hūng hei jūng
你聽懂嗎 我心因你瘋 néih ting dúng ma ngóh sām yān néih fūng
願像地搖天動 捲起心中愛濃 yuhn jeuhng deih yìuh tīn duhng gyún héi sām jūng oi nùhng
一起編個愛夢 但願夢中緊緊抱擁 yāt héi pīn go oi muhng daahn yuhn muhng jūng gán gán póuh yúng
Yes, storm me with your love
(願像地搖天動) (yuhn jeuhng deih yìuh tīn duhng)
Why don’t you storm me
(浪漫是場風暴) (lohng maahn sih chèuhng fūng bouh)
Storm me all my life, storm me yea
(願像地搖天動) (yuhn jeuhng deih yìuh tīn duhng)
Storm me, why don’t you storm me
(浪漫是場風暴) (lohng maahn sih chèuhng fūng bouh)
Storm me all my life with your love
(願像地搖天動) (yuhn jeuhng deih yìuh tīn duhng)

About This Song

Song Title 浪漫風暴 (lohng maahn fūng bouh)
Meaning Romantic storm
Release
Music
 • Wayne Hammer
 • Jeff Slater
Lyrics Lai-Mau Chow
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
English Version Storm Me (performed by The Party)