Round and Round (兜兜轉) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
面對面 棲身這餐店 mihn deui mihn chāi sān jéh chāan dim
共聚半天 一切也沒改變 guhng jeuih bun tīn yāt chai yáh muht gói bin
面對面 一生也罕見 mihn deui mihn yāt sāng yáh hón gin
你這悶透的嘴臉 néih jéh muhn tau dīk jéui líhm
面對面 空虛怎可免 mihn deui mihn hūng hēui jám hó míhn
只想此際黑夜停電 jí séung chí jai hāk yeh tìhng dihn
讓我可突然 yeuhng ngóh hó daht yìhn
漆黑裡擺脫而不用留言 chāt hāk léuih báai tyut yìh bāt yuhng làuh yìhn
讓我忘掉約會 yeuhng ngóh mòhng diuh yeuk wuih
就如沉悶節目 Ha jauh yùh chàhm muhn jit muhk Ha
兜兜轉 兜兜轉 dāu dāu jyún dāu dāu jyún
一切說得很遠 yāt chai syut dāk hán yúhn
長篇小說似講沒完 chèuhng pīn síu syut chíh góng muht yùhn
如風車轉 風車轉 yùh fūng chē jyún fūng chē jyún
一切永不改變 yāt chai wíhng bāt gói bin
從小講到夢裡志願 chùhng síu góng dou muhng léuih ji yuhn
不必再廢話一串 bāt bīt joi fai wá yāt chyun
像雨水灑下沒斷 jeuhng yúh séui sá hah muht dyuhn
不要說你的打算 bāt yiu syut néih dīk dá syun
或昨天辛酸 Ha waahk johk tīn sān syūn Ha
面對面 香檳喝光了 mihn deui mihn hēung bān hot gwōng líuh
像在發燒 心裡已在尖叫 jeuhng joih faat sīu sām léuih yíh joih jīm giu
悶更悶 一天似一秒 muhn gang muhn yāt tīn chíh yāt míuh
你卻說得很好笑 néih keuk syut dāk hán hóu siu
面對面 空虛怎可免 mihn deui mihn hūng hēui jám hó míhn
只想此際黑夜停電 jí séung chí jai hāk yeh tìhng dihn
讓我可突然 yeuhng ngóh hó daht yìhn
漆黑裡擺脫而不用留言 chāt hāk léuih báai tyut yìh bāt yuhng làuh yìhn
讓我忘掉約會 yeuhng ngóh mòhng diuh yeuk wuih
就如沉悶節目 Ha oi jauh yùh chàhm muhn jit muhk Ha oi
兜兜轉 兜兜轉 dāu dāu jyún dāu dāu jyún
一切說得很遠 yāt chai syut dāk hán yúhn
長篇小說似講沒完 chèuhng pīn síu syut chíh góng muht yùhn
如風車轉 風車轉 yùh fūng chē jyún fūng chē jyún
一切永不改變 yāt chai wíhng bāt gói bin
從小講到夢裡志願 chùhng síu góng dou muhng léuih ji yuhn
不必再廢話一串 bāt bīt joi fai wá yāt chyun
像雨水灑下沒斷 jeuhng yúh séui sá hah muht dyuhn
不要說你的打算 bāt yiu syut néih dīk dá syun
或昨天辛酸 Ha eh waahk johk tīn sān syūn Ha eh
兜兜轉 兜兜轉 dāu dāu jyún dāu dāu jyún
一切說得很遠 yāt chai syut dāk hán yúhn
長篇小說似講沒完 chèuhng pīn síu syut chíh góng muht yùhn
如風車轉 風車轉 yùh fūng chē jyún fūng chē jyún
一切永不改變 yāt chai wíhng bāt gói bin
從小講到夢裡志願 chùhng síu góng dou muhng léuih ji yuhn
燭光晚餐也不溫暖 jūk gwōng máahn chāan yáh bāt wān nyúhn
像欠缺開端 Ha ah ah ah jeuhng him kyut hōi dyūn Ha ah ah ah
不要將往事揭穿 Ha heh bāt yiu jēung wóhng sih kit chyūn Ha heh
(兜兜轉 兜兜轉) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry) (dāu dāu jyún dāu dāu jyún) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry)
(風車轉 風車轉) (fūng chē jyún fūng chē jyún)
(兜兜轉 兜兜轉) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry) (dāu dāu jyún dāu dāu jyún) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry)
(風車轉 風車轉) (fūng chē jyún fūng chē jyún)
(兜兜轉 兜兜轉) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry) (dāu dāu jyún dāu dāu jyún) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry)
(風車轉 風車轉) (fūng chē jyún fūng chē jyún)
(兜兜轉 兜兜轉) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry) (dāu dāu jyún dāu dāu jyún) (Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry)
(風車轉 風車轉) (fūng chē jyún fūng chē jyún)
(Turn, turn, turn, turn, turn, turn, see me cry)

About This Song

Song Title 兜兜轉 (dāu dāu jyún)
Meaning Round and round
Release
Music Gary Tong
Lyrics Keith Chan Siu-kei
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes