Next Year Tonight (明年今夜) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
Hoo hoo hoo hoo ooh mmph
Hoo hoo hoo hoo hoo
相識之中只得他呼吸似詩 sēung sīk jī jūng jí dāk tā fū kāp chíh sī
模糊情懷唯有此刻會意 mòuh wùh chìhng wàaih wàih yáuh chí hāk wuih yi
窗邊的風只得今晚可以溫馨如此 Hoo hoo hoo chēung bīn dīk fūng jí dāk gām máahn hó yíh wān hīng yùh chí Hoo hoo hoo
明年無今夜 他仿似路過者 mìhng nìhn mòuh gām yeh tā fóng chíh louh gwo jé
明年無今夜 不可再像這夜 mìhng nìhn mòuh gām yeh bāt hó joi jeuhng jéh yeh
明年無今夜 星都暗淡了些 Hoo mìhng nìhn mòuh gām yeh sīng dōu am daahm líuh sē Hoo
今生只得今天多一點意思 gām sāng jí dāk gām tīn dō yāt dím yi sī
難忘情形難以找到下次 nàahn mòhng chìhng yìhng nàahn yíh jáau dóu hah chi
一天之中只得此刻可以精采如此 Hoo hoo hoo yāt tīn jī jūng jí dāk chí hāk hó yíh jīng chói yùh chí Hoo hoo hoo
明年無今夜 他轉眼便要扯 mìhng nìhn mòuh gām yeh tā jyun ngáahn bihn yiu ché
明年無今夜 難借難再延續這夜 mìhng nìhn mòuh gām yeh nàahn je nàahn joi yìhn juhk jéh yeh
明年無今夜 再難重寫 mìhng nìhn mòuh gām yeh joi nàahn chùhng sé
不想知愛在燃燒 bāt séung jī oi joih yìhn sīu
他永遠沒明朝 tā wíhng yúhn muht mìhng jīu
他只得今晚為我動搖 tā jí dāk gām máahn waih ngóh duhng yìuh
不想知以後或明朝 bāt séung jī yíh hauh waahk mìhng jīu
他一息間燃燒 tā yāt sīk gāan yìhn sīu
盡耗所有美景良宵 jeuhn hou só yáuh méih gíng lèuhng sīu
今生只得今天多一點意思 gām sāng jí dāk gām tīn dō yāt dím yi sī
難忘情形難以找到下次 nàahn mòhng chìhng yìhng nàahn yíh jáau dóu hah chi
一天之中只得此刻可以精采如此 Ooh hoo hoo hoo yāt tīn jī jūng jí dāk chí hāk hó yíh jīng chói yùh chí Ooh hoo hoo hoo
明年無今夜 他轉眼便要扯 mìhng nìhn mòuh gām yeh tā jyun ngáahn bihn yiu ché
明年無今夜 難借難再延續這夜 mìhng nìhn mòuh gām yeh nàahn je nàahn joi yìhn juhk jéh yeh
明年無今夜 再難重寫 mìhng nìhn mòuh gām yeh joi nàahn chùhng sé
Hoo hoo hoo

About This Song

Song Title 明年今夜 (mìhng nìhn gām yeh)
Meaning Next year tonight
Release
Music EPO
Lyrics Lin Xi
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes
Japanese Version Tiny Kiss (小さなKiss, performed by EPO)