Because of Him (多得他) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
當初初給他的雙手抱我那一瞬 dōng chō chō kāp tā dīk sēung sáu póuh ngóh náh yāt seun
曾軟軟笑笑但不知所措卻竟相信 chàhng yúhn yúhn siu siu daahn bāt jī só chou keuk gíng sēung seun
在世界我最軟弱 所以要他相擁 joih sai gaai ngóh jeui yúhn yeuhk só yíh yiu tā sēung yúng
就讓我那懶懶身軀躲進臂彎之中 jauh yeuhng ngóh náh láahn láahn sān kēui dó jeun bei wāan jī jūng
無論現實或是造夢 都給他每秒操縱 mòuh leuhn yihn saht waahk sih jouh muhng dōu kāp tā múih míuh chōu jung
從來沒發覺他的呼吸催促我變得多蠢 chùhng lòih muht faat gok tā dīk fū kāp chēui chūk ngóh bin dāk dō chéun
誤信了我弱質纖纖 隨便也感動 ngh seun líuh ngóh yeuhk jāt chīm chīm chèuih bín yáh gám duhng
並未知道我也可以完全麻木放縱 bihng meih jī douh ngóh yáh hó yíh yùhn chyùhn màh muhk fong jung
多得他給我勇氣 dō dāk tā kāp ngóh yúhng hei
真的要多得他去使我懂得 jān dīk yiu dō dāk tā heui sí ngóh dúng dāk
每一個故事結尾 múih yāt go gu sih git méih
無非別離 總是別離 Yeah mòuh fēi biht lèih júng sih biht lèih Yeah
失去他先知我也可 sāt heui tā sīn jī ngóh yáh hó
不需要那臂彎 不哭也不生氣 Yeah yeah bāt sēui yiu náh bei wāan bāt hūk yáh bāt sāng hei Yeah yeah
我最初天天只等他將體溫軀去我寒意 ngóh jeui chō tīn tīn jí dáng tā jēung tái wān kēui heui ngóh hòhn yi
還承認我太怕冷要靠愛侶輸出暖意 wàahn sìhng yihng ngóh taai pa láahng yiu kaau oi léuih syū chēut nyúhn yi
誰料到今天只得一個仍然可以生活 sèuih liuh dou gām tīn jí dāk yāt go yìhng yìhn hó yíh sāng wuht
若是感到四處太冷漠 穿上我的冬衣 yeuhk sih gám dou sei chyúh taai láahng mohk chyūn seuhng ngóh dīk dūng yī
我最初抓緊他的雙手 從來不愛自由 ngóh jeui chō jáau gán tā dīk sēung sáu chùhng lòih bāt oi jih yàuh
能讓我永遠地擁有 已覺真的富有 nàhng yeuhng ngóh wíhng yúhn deih yúng yáuh yíh gok jān dīk fu yáuh
哪料這日抹掉眼淚也要靠我的手 náh liuh jéh yaht mut diuh ngáahn leuih yáh yiu kaau ngóh dīk sáu
即使他已愛我多久 仍會高飛遠走 jīk sí tā yíh oi ngóh dō gáu yìhng wuih gōu fēi yúhn jáu
(多得他給我勇氣) (dō dāk tā kāp ngóh yúhng hei)
Oh no no no
(真的要多得他去使我懂得) (jān dīk yiu dō dāk tā heui sí ngóh dúng dāk)
The kind of girl that you can let down
(每一個故事結尾) (múih yāt go gu sih git méih)
Thinking everything is okay
(無非別離 總是別離) (mòuh fēi biht lèih júng sih biht lèih)
I’m only human
(失去他先知我也可) (sāt heui tā sīn jī ngóh yáh hó)
先知我 sīn jī ngóh
(不需要那臂彎 不哭) (bāt sēui yiu náh bei wāan bāt hūk)
不需要 Ah bāt sēui yiu Ah
(多得他給我勇氣) (dō dāk tā kāp ngóh yúhng hei)
Hoo hoo hoo, good good good
(真的要多得他去使我懂得) (jān dīk yiu dō dāk tā heui sí ngóh dúng dāk)
’Cause you can’t
(每一個故事結尾) (múih yāt go gu sih git méih)
Don’t let me down, don’t you let me down
(無非別離 總是別離) (mòuh fēi biht lèih júng sih biht lèih)
I’m only human, yeah
(失去他先知我也可) (sāt heui tā sīn jī ngóh yáh hó)
(不需要那臂彎 不哭) (bāt sēui yiu náh bei wāan bāt hūk)
Hoo
Ooh baby 他的愛意反覆改變我 Ooh baby tā dīk oi yi fáan fūk gói bin ngóh
也許相戀得太多 人亦漸漸不知對錯 yáh héui sēung lyún dāk taai dō yàhn yihk jihm jihm bāt jī deui cho
天生孤單過路再上路也不清楚 tīn sāang gū dāan gwo louh joi séuhng louh yáh bāt chīng chó
要看得清楚卻不必需要那點戀火 yiu hon dāk chīng chó keuk bāt bīt sēui yiu náh dím lyún fó
多得他不再愛我 dō dāk tā bāt joi oi ngóh
Oh no, oh no, oh
(真的要多得他去使我懂得) (jān dīk yiu dō dāk tā heui sí ngóh dúng dāk)
The kind of girl that you can let down
(每一個故事結尾) (múih yāt go gu sih git méih)
Thinking everything is okay
(無非別離 總是別離) (mòuh fēi biht lèih júng sih biht lèih)
I’m only human
(失去他先知我也可) (sāt heui tā sīn jī ngóh yáh hó)
That girl is more than occasional
(不需要那臂彎 不哭) (bāt sēui yiu náh bei wāan bāt hūk)
Hearts as a token of love
(多得他給我勇氣) (dō dāk tā kāp ngóh yúhng hei)
Ooh, if you feel it in your heart
And you understand me
Stop right where you are
Everybody sing along with me
(真的要多得他去使我懂得) (jān dīk yiu dō dāk tā heui sí ngóh dúng dāk)
(每一個故事結尾) (múih yāt go gu sih git méih)
(無非別離 總是別離) (mòuh fēi biht lèih júng sih biht lèih)
(失去他先知我也可) (sāt heui tā sīn jī ngóh yáh hó)
(不需要) (bāt sēui yiu)

About This Song

Song Title 多得他 (dō dāk tā)
Meaning
 • Because of him
 • Thanks to him
Release
Music
 • Babyface
 • L.A. Reid
 • Daryl Simmons
Lyrics Lin Xi
Arrangement Gary Tong
Buy This Song iTunes
Mandarin Version Superwoman (performed by Gary Chaw)
English Version Superwoman (performed by Karyn White)