Songs That Can’t Finish Singing (唱不完的歌) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
再唱一遍能延續舊夢的歌 joi cheung yāt pin nàhng yìhn juhk gauh muhng dīk gō
歌聲響起不經不覺多年 gō sīng héung héi bāt gīng bāt gok dō nìhn
唱了千遍仍然日夜地見面 cheung líuh chīn pin yìhng yìhn yaht yeh deih gin mihn
彷彿知音相識於昨天 fóng fāt jī yām sēung sīk yū johk tīn
這世界雖不斷改變 jéh sai gaai sēui bāt dyuhn gói bin
新鮮的聲音在播演 sān sīn dīk sīng yām joih bo yín
最刺激的歌燃燒心中猛火 jeui chi gīk dīk gō yìhn sīu sām jūng máahng fó
搖動了節奏 將拘束也衝破 yìuh duhng líuh jit jau jēung kēui chūk yáh chūng po
最好聽的歌 時空不可隔阻 jeui hóu tēng dīk gō sìh hūng bāt hó gaak jó
陪伴你明天一再突破 pùih buhn néih mìhng tīn yāt joi daht po
到處歌唱 無論白日或晚上 dou chyu gō cheung mòuh leuhn baahk yaht waahk máahn seuhng
街中家中心中音韻飛揚 gāai jūng gā jūng sām jūng yām wahn fēi yèuhng
你我高唱 傳揚現像或意象 néih ngóh gōu cheung chyùhn yèuhng yihn jeuhng waahk yi jeuhng
一些感想加一點理想 yāt sē gám séung gā yāt dím léih séung
歌聲中反應著趨向 gō sīng jūng fáan ying jeuk chēui heung
歌聲中掌聲下更響 gō sīng jūng jéung sīng hah gang héung
最刺激的歌燃燒心中猛火 jeui chi gīk dīk gō yìhn sīu sām jūng máahng fó
搖動了節奏 將拘束也衝破 yìuh duhng líuh jit jau jēung kēui chūk yáh chūng po
最好聽的歌 時空不可隔阻 jeui hóu tēng dīk gō sìh hūng bāt hó gaak jó
陪伴你明天一再突破 pùih buhn néih mìhng tīn yāt joi daht po
理想的新境界歌聲中發展 léih séung dīk sān gíng gaai gō sīng jūng faat jín
時代會變化 歌聲不會轉變 sìh doih wuih bin fa gō sīng bāt wuih jyún bin
說不出的感覺歌聲中更響 syut bāt chēut dīk gám gok gō sīng jūng gang héung
期望你能一起再和唱 kèih mohng néih nàhng yāt héi joi wòh cheung
最刺激的歌燃燒心中猛火 jeui chi gīk dīk gō yìhn sīu sām jūng máahng fó
搖動了節奏 將拘束也衝破 yìuh duhng líuh jit jau jēung kēui chūk yáh chūng po
最好聽的歌 時空不可隔阻 jeui hóu tēng dīk gō sìh hūng bāt hó gaak jó
陪伴你明天一再突破 pùih buhn néih mìhng tīn yāt joi daht po
理想的新境界歌聲中發展 léih séung dīk sān gíng gaai gō sīng jūng faat jín
時代會變化 歌聲不會轉變 sìh doih wuih bin fa gō sīng bāt wuih jyún bin
說不出的感覺歌聲中更響 syut bāt chēut dīk gám gok gō sīng jūng gang héung
期望你能一起再和唱 kèih mohng néih nàhng yāt héi joi wòh cheung
最刺激的歌燃燒心中猛火 jeui chi gīk dīk gō yìhn sīu sām jūng máahng fó
搖動了節奏 將拘束也衝破 yìuh duhng líuh jit jau jēung kēui chūk yáh chūng po
最好聽的歌 時空不可隔阻 jeui hóu tēng dīk gō sìh hūng bāt hó gaak jó
陪伴你明天一再突破 pùih buhn néih mìhng tīn yāt joi daht po

About This Song

Song Title 唱不完的歌 (cheung bāt yùhn dīk gō)
Meaning Songs that can’t finish singing
Performed With
 • Han Le Liu
 • Beyond
 • Wong Yik
 • Sophia Fang
Release
Music Wong Ka Kui
Lyrics Lin Xi
Buy This Song iTunes