Hard to Come By (不可多得) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
全世界再難有人能夠有那種聲線 chyùhn sai gaai joi nàahn yáuh yàhn nàhng gau yáuh náh júng sīng sin
哪裡會有人每年寒冷季節到海邊 náh léuih wuih yáuh yàhn múih nìhn hòhn láahng gwai jit dou hói bīn
是四點在雨天 sih sei dím joih yúh tīn
Hoo 是我與他 獨我與他 Hoo sih ngóh yúh tā duhk ngóh yúh tā
那年 那時 也曾 náh nìhn náh sìh yáh chàhng
再找不到這段情這種愛這個人 joi jáau bāt dóu jéh dyuhn chìhng jéh júng oi jéh go yàhn
我的身邊卻仍然可找到他人 ngóh dīk sān bīn keuk yìhng yìhn hó jáau dóu tā yàhn
他不可多得 他始終消失 tā bāt hó dō dāk tā chí jūng sīu sāt
好像煙花的一生 Hoo hóu jeuhng yīn fā dīk yāt sāng Hoo
我怨過 錯過 愛過 ngóh yun gwo cho gwo oi gwo
到底哪個 仍然沒悔恨 dou dái náh go yìhng yìhn muht fui hahn
無法對這人這時如以往說聲好嗎 mòuh faat deui jéh yàhn jéh sìh yùh yíh wóhng syut sīng hóu ma
卻永遠有人有時陪我四處看煙花 keuk wíhng yúhn yáuh yàhn yáuh sìh pùih ngóh sei chyúh hon yīn fā
在我家或你家 joih ngóh gā waahk néih gā
Hoo 是某個他 沒有了他 Hoo sih máuh go tā muht yáuh líuh tā
笑吧 醉吧 也罷 siu bah jeui bah yáh bah
再找不到這段情這種愛這個人 joi jáau bāt dóu jéh dyuhn chìhng jéh júng oi jéh go yàhn
每到冬天照樣可如別人暢飲 múih dou dūng tīn jiu yeuhng hó yùh biht yàhn cheung yám
他不可多得 他始終消失 tā bāt hó dō dāk tā chí jūng sīu sāt
好像煙花的一生 Hoo hóu jeuhng yīn fā dīk yāt sāng Hoo
我怨過 錯過 愛過 ngóh yun gwo cho gwo oi gwo
愛得更愛 仍然沒悔恨 oi dāk gang oi yìhng yìhn muht fui hahn
(Hoo)
在我家或你家 joih ngóh gā waahk néih gā
Hoo 是某個他 沒有了他 Hoo sih máuh go tā muht yáuh líuh tā
笑吧 醉吧 也罷 siu bah jeui bah yáh bah
再找不到這段情這種愛這個人 joi jáau bāt dóu jéh dyuhn chìhng jéh júng oi jéh go yàhn
每到冬天照樣可如別人暢飲 múih dou dūng tīn jiu yeuhng hó yùh biht yàhn cheung yám
他不可多得 他始終消失 tā bāt hó dō dāk tā chí jūng sīu sāt
好像煙花的一生 Hoo hóu jeuhng yīn fā dīk yāt sāng Hoo
我怨過 錯過 愛過 ngóh yun gwo cho gwo oi gwo
到底哪個 仍然沒悔恨 (Ha) dou dái náh go yìhng yìhn muht fui hahn (Ha)
他不可多得 他始終消失 tā bāt hó dō dāk tā chí jūng sīu sāt
好像煙花的一生 Hoo hóu jeuhng yīn fā dīk yāt sāng Hoo
我怨過 錯過 愛過 ngóh yun gwo cho gwo oi gwo
愛得更愛 仍然沒悔恨 (Yea yea yea) oi dāk gang oi yìhng yìhn muht fui hahn (Yea yea yea)
他不可多得 他始終消失 tā bāt hó dō dāk tā chí jūng sīu sāt
好像煙花的一生 Hoo hóu jeuhng yīn fā dīk yāt sāng Hoo
我怨過 錯過 愛過 ngóh yun gwo cho gwo oi gwo
到底哪個 仍然沒悔恨 (Just one more chance) dou dái náh go yìhng yìhn muht fui hahn (Just one more chance)
他不可多得 他始終消失 tā bāt hó dō dāk tā chí jūng sīu sāt
好像煙花的一生 Hoo hóu jeuhng yīn fā dīk yāt sāng Hoo
我怨過 錯過 愛過 ngóh yun gwo cho gwo oi gwo
愛得更愛 仍然沒悔恨 oi dāk gang oi yìhng yìhn muht fui hahn

About This Song

Song Title 不可多得 (bāt hó dō dāk)
Meaning
 • Hard to come by
 • Rare
Release
Music EPO
Lyrics Lin Xi
Arrangement Chris Babida
Buy This Song iTunes
Japanese Version Living in Contradiction (矛盾の中で生きてる, performed by EPO)