Everything Lyrics

Cantonese Yale Romanization
孤單 縱使好友千萬 gū dāan jung sí hóu yáuh chīn maahn
陪我喝酒 pùih ngóh hot jáu
空間 縱使歡笑億萬 hūng gāan jung sí fūn siu yīk maahn
亦覺擠滿了憂 yihk gok jāi múhn líuh yāu
光陰怎不將一切也沖淡 gwōng yām jám bāt jēung yāt chai yáh chūng táahm
喧嘩聲怎麼仿似 hyūn wā sīng jám mō fóng chíh
遮不去我的低嘆 jē bāt heui ngóh dīk dāi taan
怎麼每到熱鬧時仍甚冷 jám mō múih dou yiht naauh sìh yìhng sahm láahng
可能當失去你 至覺當天最美 hó nàhng dōng sāt heui néih ji gok dōng tīn jeui méih
You were my everything
可能當失去你 至確知多愛你 hó nàhng dōng sāt heui néih ji kok jī dō oi néih
You were my everything
傻得很 那天擁有之後 sòh dāk hán náh tīn yúng yáuh jī hauh
隨意放手 chèuih yi fong sáu
盲得很 我怎麼怎麼不珍惜 màahng dāk hán ngóh jám mō jám mō bāt jān sīk
便把你送走 bihn bá néih sung jáu
多麼的想跟你再一次 dō mō dīk séung gān néih joi yāt chi
可不可開恩一次 hó bāt hó hōi yān yāt chi
準許我試多一次 jéun héui ngóh si dō yāt chi
即使這已是極遲 仍願試 jīk sí jéh yíh sih gihk chìh yìhng yuhn si
可能當失去你 至覺當天最美 hó nàhng dōng sāt heui néih ji gok dōng tīn jeui méih
You were my everything
可能當失去你 方發現愛已死 hó nàhng dōng sāt heui néih fōng faat yihn oi yíh séi
You were my everything
多麼的想跟你再一次 dō mō dīk séung gān néih joi yāt chi
可不可開恩一次 hó bāt hó hōi yān yāt chi
準許我試多一次 jéun héui ngóh si dō yāt chi
即使這已是極遲 仍願試 jīk sí jéh yíh sih gihk chìh yìhng yuhn si
可能當失去你 至覺當天最美 hó nàhng dōng sāt heui néih ji gok dōng tīn jeui méih
You were my everything
Yeah 可能當失去你 方發現愛已死 Yeah hó nàhng dōng sāt heui néih fōng faat yihn oi yíh séi
You were my everything
You were my life
You were my love
(You were my everything)
You were my life
Yeah, you were my everything
Yeah, you were my everything
You were my life
You were my love
(You were my everything)

About This Song

Song Title Everything
Release
Music
 • Gardner Cole
 • James Newton Howard
Lyrics Richard Lam
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes
English Version Everything (performed by Jody Watley)