Excuses (藉口) Lyrics

Cantonese Yale Romanization
常請晚星請背影 sèuhng chíng máahn sīng chíng bui yíng
不用替我太掛心 bāt yuhng tai ngóh taai gwa sām
常勸心境應恬靜 sèuhng hyun sām gíng yīng tìhm jihng
別無事也帶淚痕 biht mòuh sih yáh daai leuih hàhn
如近來共你相擁之時 yùh gahn lòih guhng néih sēung yúng jī sìh
常常略察覺你稍帶冷感 sèuhng sèuhng leuhk chaat gok néih sáau daai láahng gám
全因你身邊許多要事 chyùhn yān néih sān bīn héui dō yiu sih
暫時沒法興奮 jaahm sìh muht faat hīng fáhn
常請眼睛不要醒 sèuhng chíng ngáahn jīng bāt yiu síng
不用太過看得真 bāt yuhng taai gwo hon dāk jān
常勸哭聲稍冷靜 sèuhng hyun hūk sīng sáau láahng jihng
事情未算有裂痕 sih chìhng meih syun yáuh liht hàhn
如日前為我恭祝生辰 yùh yaht chìhn waih ngóh gūng jūk sāang sàhn
是我冷的背影 sih ngóh láahng dīk bui yíng
全因你當天剛巧有事 chyùhn yān néih dōng tīn gōng háau yáuh sih
辦完便送我火吻 baahn yùhn bihn sung ngóh fó máhn
常自我哄騙 sèuhng jih ngóh huhng pin
也替你辛苦找藉口 yáh tai néih sān fú jáau je háu
如全沒有介意 yùh chyùhn muht yáuh gaai yi
卻暗孤單飲心裡苦酒 keuk am gū dāan yám sām léuih fú jáu
明知將分手 但若人未開口 mìhng jī jēung fān sáu  daahn yeuhk yàhn meih hōi háu
我都會一再當我通通都擁有 ngóh dōu wuih yāt joi dong ngóh tūng tūng dōu yúng yáuh
仍然詐不知 yìhng yìhn ja bāt jī
雙眼內何事會濕透 sēung ngáahn noih hòh sih wuih sāp tau
常請眼睛不要醒 sèuhng chíng ngáahn jīng bāt yiu síng
不用太過看得真 bāt yuhng taai gwo hon dāk jān
常勸哭聲稍冷靜 sèuhng hyun hūk sīng sáau láahng jihng
事情未算有裂痕 sih chìhng meih syun yáuh liht hàhn
如日前望見她於街頭 yùh yaht chìhn mohng gin tā yū gāai tàuh
共你靠得太緊 guhng néih kaau dāk taai gán
全因那一天風急雨暴 chyùhn yān náh yāt tīn fūng gāp yúh bouh
任誰亦會走近 yahm sèuih yihk wuih jáu káhn
常自我哄騙 sèuhng jih ngóh huhng pin
也替你辛苦找藉口 yáh tai néih sān fú jáau je háu
如全沒有介意 yùh chyùhn muht yáuh gaai yi
卻暗孤單飲心裡苦酒 keuk am gū dāan yám sām léuih fú jáu
明知將分手 但若人未開口 mìhng jī jēung fān sáu  daahn yeuhk yàhn meih hōi háu
我都會一再當我通通都擁有 ngóh dōu wuih yāt joi dong ngóh tūng tūng dōu yúng yáuh
我詐不知不須再過多久 ngóh ja bāt jī bāt sēui joi gwo dō gáu
你會走 néih wuih jáu
常自我哄騙 sèuhng jih ngóh huhng pin
也替你辛苦找藉口 yáh tai néih sān fú jáau je háu
如全沒有介意 yùh chyùhn muht yáuh gaai yi
卻暗孤單飲心裡苦酒 keuk am gū dāan yám sām léuih fú jáu
明知將分手 但若人未開口 mìhng jī jēung fān sáu  daahn yeuhk yàhn meih hōi háu
我都會一再當我通通都擁有 ngóh dōu wuih yāt joi dong ngóh tūng tūng dōu yúng yáuh
仍然詐不知 yìhng yìhn ja bāt jī
雙眼內何事會濕透 sēung ngáahn noih hòh sih wuih sāp tau
尚當我擁有 seuhng dong ngóh yúng yáuh

About This Song

Song Title 藉口 (je háu)
Meaning
  • Excuse
  • Pretext
Release
Drama Fate in Our Hands
Music Li Ziheng
Lyrics Richard Lam
Arrangement Raymond Wang
Buy This Song iTunes
Mandarin Version I’m a Person Who Pours the Heart out Very Easily (我是個很容易掏心的人, performed by Chiang Yu-Heng)